Terapia Mora

Terapia MORA® jest nowoczesną metodą terapeutyczną z dziedziny biocybernetyki medycznej, stosowaną z powodzeniem od z górą 20 lat zarówno w Niemczech – gdzie została wynaleziona – jak i w innych krajach. Najkrócej i najbardziej obrazowo mówiąc, polega ona na odebraniu z powierzchni ciała pacjenta mikromagnetycznych oscylacji, by je móc przy pomocy urządzenia terapeutycznego wykorzystać w celu wywołania efektu terapeutycznego.

 

Informacje pochodzące z organizmu są rozdzielane w tak zwanym “biorezonansowym molekularnym układzie absorbującym”, (MoAb), na części fizjologiczną i patologiczną. Nie fizjologiczna część sygnału, “drgania patologiczne”, wynikające z zaburzeń ustrojowych ulega następnie obróceniu o 180o, “odbiciu w lustrze”. Zabieg ten pozwala na neutralizację informacji patologicznej i pobudzenie sił odpornościowych organizmu, co w większości przypadków przynosi szybko zauważalny i trwały efekt terapeutyczny.

 

Za pośrednictwem urządzeń typu MORA® nie jest przekazywana do organizmu “obca” energia, tak jak na przykład w wypadku zabiegów medycyny fizykalnej, pacjent jest całkowicie odseparowany od prądu galwanicznego. Koncepcja terapii MORA® jest sumą doświadczeń 5000 lat tradycji medycyny chińskiej (TCM), 200 lat z górą homeopatii oraz kilkudziesięciu lat elektroakupunktury.

 

W 1970 roku dr Franz Morell i inżynier Erich Rasche skonstruowali pierwszy instrument typu MORA®. Od tamtej pory urządzenie to jest nieustannie modyfikowane i ulepszane, stając się potężnym narzędziem do diagnozy i terapii, pozwalającym terapeucie na skuteczne działanie nawet w najtrudniejszych przypadkach.

 

Terapia MORA® uzupełnia medycynę akademicką, nie zastępując jej. Diagnostyka i terapia pozwala na dobór i operowanie leczniczymi substancjami w ilościach minimalnych w celu wpłynięcia na przebieg procesów niedostępnych przy wykorzystaniu li tylko metod konwencjonalnych.

 

Celem terapii MORA® jest subtelna regulacja wewnętrznych systemów organizmu odpowiedzialnych za utrzymanie go w stanie dynamicznej równowagi, stymulacja i wzmocnienie układu immunologicznego. Zebrane bogate doświadczenia dowodzą, że terapia dosięga nie tylko płaszczyzny somatycznej ale i psychowegetatywnej organizmu, oddziałując zarówno w sposób całościowy (holistyczny) jak i lokalny. By to osiągnąć terapeuta musi wszakże wziąć pod uwagę zależności wynikające z teorii akupunktury i homeopatii na równi z wiedzą o anatomii i patologii. W porównaniu do innych metod leczenia “w zgodzie z naturą”, dzięki logicznej fizykalnej koncepcji, terapia MORA® jest łatwa to nauczenia, pozwala na łatwe łączenie z innymi rodzajami terapii. Jej zastosowanie w gabinecie pozwala na zminimalizowanie wysiłku i czasu leczenia. Oprogramowanie sterujące umożliwia logiczne zaplanowanie procesu terapeutycznego ze szczegółowym udokumentowaniem danych dotyczących pacjenta.

 

Aparaty i terapia MORA® znajdują zastosowanie w leczeniu niemal wszystkich chorób, których przyczyną są zaburzenia wewnętrznego systemu regulacji, którym nie towarzyszą rozległe i nieodwracalne zmiany anatomiczne:

 

 1. choroby infekcyjne;
 2. nietolerancje;
 3. choroby autoimmunologiczne;
 4. zaburzenia pochodzenia reumatycznego;
 5. chroniczne stany bólowe; zaburzenia metaboliczne z wyłączeniem dziedzicznych chorób związanych z niedoborem enzymów i dziedzicznych chorób skóry;
 6. schorzenia typu degeneracyjnego;
 7. zaburzenia neurologiczne, w których możliwe jest ograniczenie lub zmniejszenie nasilenia zaburzeń funkcji neurologicznych; leczeniu uzależnień, zwłaszcza nikotynizmu

 

Każda terapia może być prowadzona według wielu wariantów uwzględniających indywidualny stan pacjenta. Indywidualizacja polega, między innymi, na rozpoznaniu pól zaburzeń i zadawnionych ognisk chorobowych. Poniżej przedstawiono krótką listę możliwych wariantów terapii:

 

 1. Terapia uzupełniająca z wykorzystaniem wydzielin i wydalin (krew, ślina, mocz, itd…);
 2. Terapia uzupełniająca z zastosowaniem przetestowanego lekarstwa;
 3. Terapia uzupełniająca z zastosowaniem przetestowanej substancji nietolerowanej, toksyn, trucizn środowiskowych i wielu innych substancji “aplikowanych” za pośrednictwem kanału odwracającego fazę sygnału;
 4. Dobór homeopatyków przy wykorzystaniu programu elektronicznej homeopatii (ELH) albo urządzenia pomocniczego TSE pozwalającego na ogromne skrócenie czasu doboru substancji w odpowiedniej potencji;

 

Terapie MORA® to zabiegi nakierowane na:

 • odnowę metaboliczną
 • odkwaszanie tkanek i usunięcie miejscowego zakwaszenia tkanki mięśniowej
 • wspomaganie leczenia podstawowego prowadzonego przez lekarza, w porozumieniu z nim i na jego zlecenie
 • usuwanie zaburzeń wywołanych obciążeniami toksynami środowiskowymi
 • usuwanie zaburzeń wywołanych alergią lub nietolerancją
 • regulacje przepływu energii zgodnie z zasadami TCM
 • wpływające na poprawę kondycji fizycznej
 • detoksykację m.in. w wypadku obciążeń toksynami środowiskowymi
 • uogólnione działanie przeciwbólowe
 • łagodzenie i usuwanie bólów czynnościowych narządów ruchu
 • zmniejszenie napięcia mięśniowo-ścięgnowego
 • hamowanie procesów przeciwzapalnych
 • usprawnienie przepływu limfy (masaż limfatyczny)
 • przyspieszenie gojenia ran i zrostów, likwidacje bądź zmniejszenie blizn i bliznowców
 • uwolnienie od nikotynizmu
 • rewitalizację skóry (trądzik)

 

Wskazania

Aparaty i terapia MORA® znajdują zastosowanie w leczeniu niemal wszystkich chorób, których przyczyną są zaburzenia wewnętrznego systemu regulacji, którym nie towarzyszą rozległe i nieodwracalne zmiany anatomiczne:

 1. choroby infekcyjne;
 2. nietolerancje;
 3. choroby autoimmunologiczne;
 4. zaburzenia pochodzenia reumatycznego;
 5. chroniczne stany bólowe; zaburzenia metaboliczne z wyłączeniem dziedzicznych chorób związanych z niedoborem enzymów i dziedzicznych chorób skóry;
 6. schorzenia typu degeneracyjnego;
 7. zaburzenia neurologiczne, w których możliwe jest ograniczenie lub zmniejszenie nasilenia zaburzeń funkcji neurologicznych; leczeniu uzależnień, zwłaszcza nikotynizmu

 

Przeciwskazania

Terapii MORA® nie można stosować w stanach ostrych i szybko przebiegających chorób, kiedy nieodzowna jest natychmiastowa interwencja lekarska. Jej głównym przeznaczeniem jest leczenie chorób chronicznych, wobec których współczesna medycyna kliniczna jest bezradna lub niewiele może pomóc. Terapia MORA®  jest protokołem wiodącym do indywidualizacji poczynań terapeutycznych, które w zależności od sytuacji pacjenta mogą zająć sporo czasu – zależy to wyłącznie od stanu zawansowania schorzenia – jednak mogą okazać się zbawienne w przypadku nawet nieodwracalnych na pozór zmian chorobowych, w znaczącym stopniu podnosząc odporność organizmu. Zabiegi wykonywane na aparacie MORA® V są zabiegami medycyny niekonwencjonalnej i z zasady ich celem nie jest zastępowanie wybranego leczenia konwencjonalnego, jednakże w wielu przypadkach mogą być stosowane jako uzupełniające i towarzyszące leczeniu podstawowemu.